Home / Uncategorized / BẠN THUỘC NHÓM NGƯỜI NÀO? LÀM CÔNG – LÀM TƯ – LÀM CHỦ – NHÀ ĐẦU TƯ

BẠN THUỘC NHÓM NGƯỜI NÀO? LÀM CÔNG – LÀM TƯ – LÀM CHỦ – NHÀ ĐẦU TƯ

ban-thuoc-nhom-nao

Hi Bạn,

Trong xã hội chúng ta luôn tồn tại bốn nhóm người, làm công, làm tư, làm chủ và nhà đầu tư. Bốn nhóm người này luôn có những tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau và mức độ tư  do tài chính cũng khác nhau.

Tôi được biết bốn nhóm này được xã hội phân định như vậy vào gần đây. Tôi rất bất ngờ về điều này, khi nhận ra mỗi nhóm người trong xã hội có những đặc tính khác nhau và nhìn lại mình đang thuộc nhóm làm công.

Lâu nay luôn ao ước, khát khao nổ lực làm giàu, nhưng mọi chăm chỉ có gắng, làm việc chăm chỉ, học tập cũng khá nhiều vẫn không thấy được con đường nào thực sự rõ rằng để làm giàu.

Giờ vỡ lẽ ra rằng nhóm làm công mình đang chọn làm sao có thể làm giàu dễ dàng được.  Bạn chỉ giàu có nhanh chóng khi bạn dịch chuyển sang nhóm Làm Chủ hay Nha Đầu Tư.

Khi nhìn thấy được bí mật này lập tức Tôi phải có một quyết định ngay – Nghỉ Làm Công để dịch chuyển sang làm chủ. Cuộc sống là sự  lựa chọn. Tôi phải chọn cho mình ở  ví trí khác đó là làm chủ.

Chúng ta hoàn toàn lựa chọn cuộc sống của chính mình mà, tại sao Bạn không chọn cho mình nhóm nào đó giúp mình làm giàu dễ dàng hơn. Chỉ khi Bạn ra sở hữu doanh nghiệp hoặc bạn là nhà đầu tư lợi thế làm giàu trở nên đơn giản.

Khung trời mới, cơ hội mới đang chờ Tôi và thật là khác biệt khi Bạn làm thay đổi, chỉ trong vòng thời gian rất ngắn tối không còn lo toan về mặt tài chính nữa. Không còn phải đi làm kiếm sống mà là làm để làm giàu.

Bạn chọn nhóm nào là quyền của Bạn, nhưng Bạn phải biết rõ được nhóm mình đang chọn có những ưu ngược điểm gì? Cuộc sống do chính bạn không ai làm bạn thay đổi. Chỉ Bạn, chính Bạn mà thôi mới quyết định số phận của mình.

Ai cũng một lần sinh ra và cuộc sống hiện tại là kết quả của những gì trước đây Bạn vận hành. Bạn muốn có kết quả tương lai tốt hơn Bạn được quyền chọn cho mình và không bao giờ là quá sớm để lam giàu

Nguyễn Thái Duy

http://NguyenThaiDuy.com

http://BeTraining.org

Comments

comments

About betraining

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *