Bài viết

HÀNH TRÌNH DOANH NHÂN KINH TẾ TRI THỨC

“ Internet đang tác động mạnh mẽ đến cuộc sống con người. Cuộc sống mạng sẽ là một đặc trưng của đời sống hôm nay và tương lai. Một khi con người đã bắt đầu sử dụng Internet thì sẽ không có sự quay trở lại ” Bill Gates,Chủ tịch kiêm Kiến …

Xem thêm »
Call Now Button